Wat & Waarom
Toen we voor de eerste maal van onze opdrachtstelling te horen kregen was het niet moeilijk voor ons om uit te maken waarrond we een site gingen ontwerpen. Alledrie zijn we grote voor- standers van de buiten de zone-jongerenreeks, wat deels komt omdat we elkaar al een tijdje kennen en het vroeger heus wel regelmatig gebeurde dat er een aflevering werd opgelegd als we niet goed wisten wat te doen. Ook de mogelijkheden rond het gekozen onderwerp sprak ons aan, we hadden niet veel moeite om een idee te hebben wat we zoal konden online plaatsen. Zo waren er spontaan wilde plannen om fragmentjes en zo up te loaden, maar dit was zonder de copyrights gerekend, die komen er misschien ooit wel nog, wie weet.. Nu mogen we toch terugblikken op een relatief volledige site die het ideale geheugensteuntje biedt voor diegenen waarvan het toch al een tijdje geleden is dat ze nog van buiten de zone gehoord hebben. Ook anderen kunnen terecht bij ons, want we zorgen voor een gegronde inleiding gericht tot absolute leken.
Webmasters
 
Wat & Waarom?
   
Copyrights
   
Wie